World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หลักสูตร เทคนิคการขายชั้นสูง

Advance Modern Selling Strategies

 

หลักสูตร เทคนิคการขายชั้นสูง

Advance Modern Selling Strategies

ดังที่ ซุนวู กล่าวไว้ว่า การรู้เข้า รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง จึงเป็นคำกล่าวที่มีความเป็นอมตะนิยม ในทุกยุค ทุกสมัย
โดยเฉพาะในยุคสมัยที่มีกระแสการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่า ทีมงานขาย จะเข้าใจ เทคนิคการขาย ชั้นสูง ซึ่งในสภาพของความเป็นจริง มีพนักงานขาย หลายคนยังสับสนต่อเรื่องเหล่านี้ แล้วองค์กรของเรา ทีมงานขาย เป็นเช่นนี้หรือไม่..

 • ไม่เข้าใจคุณลักษณะที่แท้จริงของลูกค้า ทำให้ตอบสนองลูกค้าไม่ได้ตรงใจลูกค้า
 • ใช้อารมณ์ในการขายมากเกินไป ทำให้ไม่เข้าใจว่าอะไรคือหัวใจของการขายที่แท้จริง
 • ขจัดความไม่สมดุลย์เชิงปฏิบัติการในการบริหารตนเอง ทำให้เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวพัวพันกัน
 • ขจัดปัญหาของการขาดทิศทาง ในการขาย ทั้ง ๆ ที่เจอโอกาส ในการขาย แต่ก็ไม่สามาร ปิดการขายได้
 • ขจัดความไม่เข้าใจในการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดเส้นทางในการ ปิดการขาย
 • ไม่มีแนวทางว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อทำให้ตนเองนั้นบรรลุเป้าหมายในการขาย 
 • ขาด วาทศิลป์และการโน้มน้าวใจ ลูกค้า ขายแบบไม่ มีเทคนิคการขาย..
 • ทัศนคติที่มีต่อลูกค้าไม่ดี ทำให้เลือกที่จะขายให้กับลูกค้าบางคนเท่านั้นน
 • ขาดการสร้างแรงจูงใจ การโค้ชชิ่งตัวเอง เพื่อพัฒนาแนวทางการขาย ให้ได้ ยอดขายสูง ๆ
 • และอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล

กระบวนการของการขายมีการปรับเปลี่ยนไปมากจากแนวคิดการขายในอดีต โดยต่างฝ่ายต่างมุ่งที่จะนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า Customer Centric

สาเหตุหลักที่ ผู้ขายต่างก็นำแนวคิดการให้ลูฏค้าเป็นศูนย์กลาง เพราะ หัวใจที่สำคัญของการเพิ่มยอดขาย หรือ ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีก มาจากการที่ผู้ขายเข้าใจถึง “เทคนิคการขาย” จนสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยการนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผนวกกับผู้ขายนั้นมีแนวการขายสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการขายแนวรุก ทำให้ยอดขายนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร การเรียนรู้ถึงเทคนิคการขายใหม่ๆ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญทำให้ผู้ที่ทำงานขาย เข้าใจถึงหลักการทำงานเชิงรุก  และสามารถครองใจลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จระยะยาวของทุกองค์กร

หลักสูตร “สุดยอดกลยุทธ์การขายชั้นสูง: Advance Modern Selling Skills” ได้วางกรอบการขายแบบใหม่ ๆ โดยการกออกแบบให้ตรงกับยุค สมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้การขายด้วย “เทคนิคการขาย” ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงหลักของการทำงานเป็น ขายอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ลูกค้า สร้างความสำเร็จในงานขายด้วยรูปแบบของตนเอง เปิดเผยถึงวิธีการหรือเทคนิคต่าง ที่จะขับเคลื่อนตนเองให้มีการทำงานอย่างมืออาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพการขาย มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างผลงานด้วยตนเอง โดยกระบวนการของการเรียนรู้นั้นจะสามารถทำให้มีความเข้าใจนั้นสั้น กระชับ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสนามการขายต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาแนวความคิดทางการขาย ได้อย่างมีรูปแบบ แบบแผน และความเข้าใจในหลักการการขายอย่างมืออาชีพโดยแท้จริง นำมาซึ่งการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความเข้าใจที่เป็นรูปธรรม “เทคนิคการขาย” ยุคใหม่ ที่นักขายต้องปรับตัว
 2. พัฒนาทักษะความรู้ที่จะใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้เพิ่มยอดขาย ปิดการขาย และ สร้างความสัมพันธ์ลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาความสามารถ ที่มาจากจิตใจ ทำให้มีแรงบันดาลใจในการเพิ่มยอดขาย  
 4. เข้าใจหลักการสร้างความพึงพอใจลูกค้า เพื่อการนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วย “เทคนิคการขาย” ที่ทันสมัย 
 5. มีองค์ประกอบที่ทำให้มีเครื่องมือในการสร้างความประทับใจลูกค้า สร้างยอดขาย ทำให้สามารถปิดการขายได้เพิ่มมาขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ทีมงานขาย ซูเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานฝ่ายขายทุกระดับ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นการเข้าใจแนวความคิดใหม่ในการขาย ผู้คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ–ผู้เรียนจะสามารถ:

 • ปรับเปลี่ยนแนวคิดการขายให้ มี “เทคนิคการขาย” เป็นแนวคิดของการขายมืออาชีพ
 • มีระบบการทำงานในเชิงรุก โดยมีแบบแผนของการทำงานขาย
 • สร้างทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในงานขาย อย่างนักขายมืออาชีพ
 • ทราบถึงเทคนิคแนวคิดต่างๆ ในการทำงานขาย ซึ่งถือว่าเป็นความลับที่สำคัญในอาชีพ
 • เพื่อเป็นการพัฒนา เสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในอาชีพการขาย

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1: วิเคราะห์ “จิตวิทยาพฤติกรรมการซื้อ” ของลูกค้าในแต่ละประเภท

 • เปิดแนวคิดแรงกดดันทางธุรกิจใหม่ ที่นักขายต้องเปลี่ยนเส้นทางการรุก
 • ดัชนีชี้วัดการขายใหม่ เคลื่อนสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ
 • เส้นทางความสำเร็จในการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • ความแตกต่างของความสำเร็จในการเป็นนักขายแต่ละคน
 • ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ TOP Sales Model: A B C D E Key Success Solutions
 • วิเคราะห์จิตวิทยากระบวนการการตัดสินใจของลูกค้า เมื่อต้องการซื้อสินค้า
 • วิเคราะห์ประเภทของลูกค้าในแต่ละประเภท และวิธีการเข้าถึงในแต่ละลักษณะ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์จิตวิทยาในคุณลักษณะของบุคคล 4 มิติ (D-I-S-C Model)
 • หลักวิธีและเทคนิคการติดต่อเข้าพบกับลูกค้าแต่ละคุณลักษณะบุคคล เพื่อ โดนใจ ใช่เลย
 • Work Shop การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง

วันที่ 2 : วิเคราะห์โครงสร้างการขาย ตามแนวทาง เทคนิคการขาย ชั้นสูง เพื่อสร้างรูปแบบการขายที่เหมาะสม   

  • วิเคราะห์โครงสร้างการขายในรูปแบบต่างๆ นำไปสู่การ สร้างยอดขาย การสร้างความยั่งยืนของยอดขาย 
  • การเตรียมความพร้อม เพื่อการสร้างยอดขาย ตามแนวคิด C Model: P S H M เพื่อขึ้นสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
  • สร้างแนวคิดและพัฒนาหลักวิธี เลือกใช้เทคนิคการขาย ที่ “ไม่ต้องปิดการขายแต่ได้ออร์เดอร์”
  • หัวใจของความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน เพื่อการประยุกต์ไปใช้ในการขาย เน้นการเพิ่มยอดขาย
  • วิเคราะห์การเคลื่อนการขายในแต่ละขั้นตอนอย่างนักขาย TOP Performance
  • การเจาะลึกความต้องการที่แท้จริง การนำเสนอในการขาย การเจรจาต่อรอง และการ ปิดการขาย
  • เจาะลึกแนวทางการวิเคราะห์ความในใจลูกค้า แบบ Customer Inside 
  • จิตวิทยาการเข้าประชุม เพื่อสร้างโฮกาส เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า และ การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจ
  • ชมวีดีทัศน์ บทบาทสมมุติ และการทำ Work Shop ในรูปแบบ LIVE Work Shop

วิธีการสัมมนา

ใช้หลักการอบรมในรูปแบบของการเป็น Coaching ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ Adult Learning ตามหลักที่เรียกว่า Accelerated Learning ที่มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้เรียนรู้นั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ที่อบรมนำไปพัฒนาได้จริงในงานของตนเอง ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนของการเรียนรู้ได้และการปฏิบัติ (Workshop) ได้ ในอัตรา 50:50 กล่าวคือเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่สำคัญและจำเป็นประมาณ 50% และ ฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) อีก 50% ซึ่งฝึกภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย:

 • Group Discussion
 • Individual Assignment
 • Individual/Group Presentation
 • Role Play in Real Situation for Individual
 • Case Study

ความรู้สึกจากผู้เข้าอบรม

นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างของผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตร ผู้บริหาร.หลักสูตร ผู้จัดการ.หลักสูตรผู้นำ

วิทยากร: ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

Generating New Ideas. Solving Big Problems

อัตราค่าลงทะเบียน

I

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 840 บาท

I

อัตราค่าลงทะเบียน

หักภาษี ณใที่จ่าย 3% = 360 บาท

]

ยอดสุทธิที่ต้องชำระ

12,000 + VAT7% 840 – ภาษี ณ.ที่จ่าย 360 บาท
= 12,480 บาท

โปรโมชั่น พิเศษ ชำระ 4 ท่าน มาได้ถึง 5 ท่าน

การชำระเงิน ต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 10 วัน

 • ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม หรือ โอนเงินเข้าบัญชี :
  บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด หรือ Business Consultant and Development Co.,Ltd.
  ธนาคารกสิกรไทย   สาขาอ่อนนุช 39 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 746-2-39224-3
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 0300 5638 2
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13 หลัก) 0 1055 43021 83 5
 • ที่อยู่: 1991/157 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีโอนเงิน กรุณา Fax ใบฝากเงินพร้อมรายละเอียดผู้โอนไปยังสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน ไปยังเบอร์ โทรสาร 02 349 1789

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30