World Class Business Solution

StepPlus Training 

พัฒนาทักษะ ด้วยการเปลี่ยน แนวคิด ทัศนคติ ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรมาตรฐานจากต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

What is next seminar events?

อบรมสัมมนาคุณภาพ ที่กำลังจะเปิดอบรมในช่วงเวลานี้ ผู้ที่สนใจสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะคะ

ที่เบอร์โทร 02 349 1788, 083 276 8877, 080 620 8877

หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

อบรมวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562

“อย่าคิดว่าขายไม่ได้ จนกว่าคุณจะเริ่มต้นขาย” มาศึกษากระบวนการของการขายที่จะทำให้คุณ เริ่มต้นการขาย นำเสนอ แก้ข้อโต้แย้ง จนถึงปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ เจาะลึกถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณชนะคู่แข่งได้ไม่ยากเย็น

หลักสูตรจิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

อบรม วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562

คุณจะได้ ในสิ่งที่คุณอยากได้ เพียงแค่ เข้าใจหลักของการ โน้มน้าวใจ หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ จะทำให้คุณมีเทคนิคในการโน้มน้าวใจ ทำให้คนตอบตกลงในการร้องขอของเรา

หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ

อบรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

เพราะการให้บริการกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจ ในยุคปัจจบัน การสร้างความประทับใจ ด้วยการบริการที่เกินความคาดหวัง ทำให้ลูกค้าประทับใจ

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและขจัดความขัดแย้ง

อบรมวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งดี แต่ทำไมคนกลัวการเปลี่ยนแปลง บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้ไม่มีข้อขัดแย้งภายในองค์กร ทำให้ทุกคนยอมรับและขจัดข้อขัดแย้งที่จะทำให้ทุกคน ยมอรับการเปลี่ยนแปลง และมองเป้าหมายเป็นที่ตั้ง

หลักสูตร เทคนิคการขาย ชั้นสูง

เปิดอบรมวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562

เทคนิคการขายคือสำคัญของความสำเร็จ ในการเพิ่มยอดขาย เพราะจะทำให้ผู้ขายมีแนวทางในการ ปิดการขาย  

หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ

อบรม 16-17 ธันวาคม 2562

กระแสการแข่งขันที่รุนแรง การวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดเป้าหมายของธุรกิจที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนในองค์กรมีทิศทางในการทำงาน ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างแนวทางการบุก ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ StepPlus 

Miller Heiman Program from USA

หลักสูตรลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะทำให้ท่านมีกลยุทธ์ในการขายที่ซับซ้อน ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ จะทำให้คุณสามารถเพิ่มยอดขาย ลดรอบการซื้อของลูกค้า
ได้อย่างมืออาชีพ 

ที่เบอร์โทร 02 349 1788, 083 276 8877, 080 620 8877

หลักสูตร Strategic Selling Program by Miller Heiman

ในสถาการณ์การขายที่มีความซับซ้อน กระบวนการของการขายมีความซับซ้อน ทำให้ผู้ขายต้องมียุทธ์วิธีที่จะประสบความสำเร็จในการการขาย ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า “Blue Sheet” จะทำให้นักขายทุกคน สามารถคาดการณ์ความสำเร็จในการขายได้..

หลักสูตร Conceptual Selling Program by Miller Heiman

ในทุกครั้งที่มีการเข้าพบลูกค้า การเข้าใจ อ่านใจ ลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการขาย หลักสูตร Conceptual Selling Program จะทำให้นักขายเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงในการขายครั้งนั้น ๆ ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Green Sheet จะทำให้คุณค้นพบความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง

หลักสูตร Large Account Management Process by Miller Heiman

หลักสูตร ลิขสิทธิ์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลักสูตรที่จะทำให้คุณรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลัก ให้กลับมาซื้อเพิ่ม ซื้ออย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ มาพร้อมเครื่องมือที่เรียกว่า “Gold Sheet”

ตารางอบรมสัมมนา ประจำปี 2563

หลักสูตร Strategic Selling Program by Miller Heiman

เปิดอบรมวันที่ 5-6 Feb, 28-29 May, 9-10 Sep 2020

ในสถาการณ์การขายที่มีความซับซ้อน กระบวนการของการขายมีความซับซ้อน ทำให้ผู้ขายต้องมียุทธ์วิธีที่จะประสบความสำเร็จในการการขาย ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า “Blue Sheet” จะทำให้นักขายทุกคน สามารถคาดการณ์ความสำเร็จในการขายได้..

หลักสูตร Conceptual Selling Program by Miller Heiman

เปิดอบรมวันที่ 4-5 Jun, 12-13 Nov 2020

ในทุกครั้งที่มีการเข้าพบลูกค้า การเข้าใจ อ่านใจ ลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการขาย หลักสูตร Conceptual Selling Program จะทำให้นักขายเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงในการขายครั้งนั้น ๆ ด้วยเครื่องมือ “Green Sheet” จะทำให้คุณค้นพบความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง

หลักสูตร Large Account Management Process by Miller Heiman

เปิดอบรมวันที่ 21-22 Apr, 15-16 Dec 2020

หลักสูตร ลิขสิทธิ์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลักสูตรที่จะทำให้คุณรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลัก ให้กลับมาซื้อเพิ่ม ซื้ออย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ มาพร้อมเครื่องมือที่เรียกว่า “Gold Sheet”

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง แบบ Win Win

เปิดอบรมวันที่ 17-18 Mar, 18-19 Jun, 7-8 Oct 2020

คุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ ถ้าคุณรู้หลัก การเจรจาต่อรอง แบบ Win-Win หลักสูตรนี้จะพัฒนาความกล้า พร้อมกับเทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง 

หลักสูตร 6 เครื่องมือในการบริหารทีมขาย

เปิดอบรมวันที่ 3-4 Mar, 21-22 Jul, 27-28 Oct 2020

พัฒนาทีมขายให้ทะลุเป้าขาย ขจัดข้ออ้างต่าง ๆ ที่พนักงานขายทำไม่ได้ ด้วยเครื่องมือที่จะทำให้คุณสร้างทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

หลักสูตร ผู้จัดการอัจฉริยะ

สัมมนา 5 เสาร์ เปิดอบรมรุ่นวันที่

7 Mar, 4 Jul, 3 Oct 2020

ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารทีมด้วยความมั่นใจ บริหารทีมตามวิธีที่ผู้บริหารมืออาชีพนำมาใช้กับหลักสูตร มาตรฐานจากต่างประเทศ ที่จะทำให้คุณเป็นมืออาชีพในการบริหารทีม หลักสูตรผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager

หลักสูตรจิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ

เปิดอบรมวันที่ 7-8 Apr, 15- 16 Jul, 4-5 Nov 2020

คุณจะได้ ในสิ่งที่คุณอยากได้ เพียงแค่ เข้าใจหลักของการ โน้มน้าวใจ หลักสูตร จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจ จะทำให้คุณมีเทคนิคในการโน้มน้าวใจ ทำให้คนตอบตกลงในการร้องขอของเรา

หลักสูตร 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ

เปิดอบรมวันที่ 25-26 Feb, 10-11 Jun, 15-16 Oct 2020

“อย่าคิดว่าขายไม่ได้ จนกว่าคุณจะเริ่มต้นขาย” มาศึกษากระบวนการของการขายที่จะทำให้คุณ เริ่มต้นการขาย นำเสนอ แก้ข้อโต้แย้ง จนถึงปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ เจาะลึกถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณชนะคู่แข่งได้ไม่ยากเย็น

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เปิดอบรมวันที่ 13-14 Feb, 24-25 Jun, 18-19 Nov 2020

“อย่าคิดจะเป็นใหญ่ ถ้าคุณไม่กล้ายืนขึ้น เพื่อนำเสนอ” ขจัดความกลัวในตัวคุณ เสริมสร้างความมั่นใจ ยืนขึ้นนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ ด้วยเทคนิคการนำเสนอ ที่จะทำให้คุณโดดเด่นในทุกเวทีของการนำเสนอ

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อเป้าหมายสูงสุด

เปิดอบรมวันที่ 9-10 Mar, 19-20 Oct 2020

สงสัยหรือไม่ทำไมคนใกล้ตัว แต่สื่อสารกันไม่ได้ หลักสูตรการสื่อสารจะทำให้คุณเข้าใจหลักสำคัญที่จะนำไปใช้ในการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นเป้าหมายของความสำเร็จเป็นที่ตั้ง เรียนรู้การวิเคราะห์ คุณลักษณะของคนแต่ละประเภทเพื่อเลือกการค้นหาที่ถูกวิธีทำให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ

เปิดอบรมวันที่ 5-6 Mar, 3-4 Dec 2020

กระแสการแข่งขันที่รุนแรง การวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดเป้าหมายของธุรกิจที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนในองค์กรมีทิศทางในการทำงาน ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างแนวทางการบุก ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงและข้อขัดแย้ง

อบรมวันที่ 29-30 Apr, 27-28 Aug 2020

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งดี แต่ทำไมคนกลัวการเปลี่ยนแปลง บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้ไม่มีข้อขัดแย้งภายในองค์กร ทำให้ทุกคนยอมรับและขจัดข้อขัดแย้งที่จะทำให้ทุกคน ยมอรับการเปลี่ยนแปลง และมองเป้าหมายเป็นที่ตั้ง

หลักสูตร การคิดนอกกรอบ Think Out of The Box

เปิดอบรมวันที่ 5-6 Aug, 21-22 Sep 2020

การคิดนอกกรอบเป็นกุญแจของความสำเร็จในยุคปัจจุบัน พัฒนาเครื่องมือที่สำคัญที่ต้องใช้ในการคิด ทำให้คิดในมุมมองที่แตกต่าง ทำให้ตนเองสามารถที่จะคิดนอกกรอบจากที่เคยเป็น ด้วยแนวคิดที่ไม่ซ้ำและจำเจ

หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management

 เปิดอบรมวันที่ 7-8 May, 18-19 Aug 2020

กระแสการแข่งขันที่รุนแรง การวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดเป้าหมายของธุรกิจที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนในองค์กรมีทิศทางในการทำงาน ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างแนวทางการบุก ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตร การคิดเชิงระบบ System Thinking

 เปิดอบรมวันที่ 17-18 Feb, 15-16 Jun 2020

การมององค์กรเป็นภาพรวม หรือ เป็นระบบเดี่ยวกัน ที่เมื่อจะทำอะไร ก็จะส่งผลกระทบถึงงานอื่น ๆ ในทันที การคิดเชิงระบบ System Thinking จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถที่จะทำงานเป็นระบบเดียวกันได้

หลักสูตร เทคนิคการขาย ชั้นสูง Advance Modern Selling Skills

เปิดอบรมวันที่ 30-31 Mar, 13-14 Aug 2020

เทคนิคการขายคือสำคัญของความสำเร็จ ในการเพิ่มยอดขาย
เพราะจะทำให้ผู้ขายมีแนวทางในการ ปิดการขาย  

หลักสูตร อบรมผู้บริหาร เชิงรุก

เปิดอบรมวันที่ 14-15 May 2020

สร้างความมั่นใจให้ผู้บริหาร ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ทำให้ผู้บริหาร สามารถบริหารทีมให้ทำงานเชิงรุก นำความความสำเร็จให้ทีมงาน
และองค์กร เพราะผู้บริหารคือผู้บริหารจัดการ สร้าง นโยบายให้เป็นจริง จากผู้บริหารขั้นสูง
มาดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กร

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง เพื่องานจัดซื้อ

เปิดอบรมวันที่ 22-23 Jun 2020

เป็นภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานจัดซื้อจึงมีหน้าที่ในการ
เจรจาต่อรอง เพื่อให้ตนเองได้รับราคาที่ดีที่สุดและที่สำคัญ..
ต้องยังคงรักษาสัมพันธ์สภาพที่ดีกับผู้ขาย วิธีการอีกอย่างที่ทำก็คือ
การมุ่งเน้นที่จะใช้ เทคนิคการเจรจาต่อรอง อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Dynamic Leadership 4.0

เปิดอบรมวันที่ 8-9 Jul 2020

ผู้นำคือกลจักรที่สำคัญของความสำเร็จ การพัฒนาผู้นำจึงเปรียบเสมือน
การพัฒนาความสำเร็จให้กับองค์กร เพราะผู้นำคือผู้บริหารจัดการ
รับนโยบายจากผู้บริหารขั้นสูงมาดำเนินการให้เป็นไป
ตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กร

หลักสูตร การบริการที่ดีเลิศ Excellent Service Behavior

เปิดอบรมวันที่ 19 Feb, 21 May, 23 Sep 2020

เพราะการให้บริการกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจ ในยุคปัจจบัน การสร้างความประทับใจ ด้วยการบริการที่เกินความคาดหวัง ทำให้ลูกค้าประทับใจ

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม

เปิดอบรมวันที่ 1-2 Jul 2020

การทำงานเป็นทีมคือหัวใจของความสำเร็จ ทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร หัวหน้างานอัจฉริยะ

เปิดอบรมวันที่ 14-15 Sep 2020

ในองค์กรชั้นนำจึงมุ่งที่จะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อให้หัวหน้างาน
เป็นกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จ เพราะหัวหน้างานหรือ
The Smart Supervisor คือผู้รับนโยบายจากผู้บริหารมาดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่เป้าหมายได้กำหนดไว้

หลักสูตร ผู้นำอัจฉริยะเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ

เปิดอบรมวันที่ 24-25 Aug 2020

ถ้า “คุณเป็นผู้นำ และนำทีมงานให้ได้ผลงานโดยที่ทีมงานไม่คิดว่า
กำลังถูกนำ คือ สุดยอดผู้นำ”

หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

เปิดอบรมวันที่ 29-30 Oct 2020

การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ มุ่งให้มีการบริหารงานเชิงรุก
ผู้นำต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการงานบุคคล
ทำให้การบริหารงานบุคคลมีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ

หลักสูตร กลยุทธ์การขายอย่างที่ปรึกษา เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ

เปิดอบรมวันที่ 27-28 Apr 2020

องค์กรใดสามารถสร้างทีมงานให้มีแนวคิดการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ
แบบมืออาชีพ ทำให้ทีมงานมีความเข้มแข็ง มีทักษะที่เหนือชั้น
ทำให้ลูกค้ามีความต้องการทำธุรกิจด้วย
โดยมุ่งเน้นกระบวนการการสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจมากกว่า
การมุ่งเน้นเพียงการคำนึงถึงแต่การขายสินค้าหรือการบริการเท่านั้น

หลักสูตร หัวหน้างานเชิงรุก เพื่อผลงานที่ดีเลิศ

เปิดอบรมวันที่ 25-26 May 2020

หัวหน้างาน สามารถที่จะเข้าใจในความต้องการขององค์กร
สามารถที่จะรู้ช่วงเวลาในการที่จะพัฒนาทีมงาน ผ่านกระบวนการของการทำงานของทีมงาน
ซึ่งประกอบไปด้วยความเข้าใจในการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ นำไปสู่ประตูของความสำเร็จ

Training and Seminar : English Program

Course: Strategic Selling Program by Miller Heiman

English Program

Strategic Selling® with Perspective is considered the leading sales training program by Fortune 1000 companies around the world. We give your sellers the process and tools they need to conduct a strategic analysis for an account with multiple decision makers. By addressing customers’ business needs and personal motives, sellers uncover essential information and their reasons for buying.

Course: Conceptual Selling Program by Miller Heiman

English Program

Your sales team’s ability to gain a competitive edge in the marketplace hinges on sellers’ interactions with customers. Conceptual Selling® helps sellers prepare for meetings with buyers, whether planned or impromptu.

Course: Large Account Management Process by Miller Heiman

English Program

The Large Account Management Process℠ (also known as LAMP®) focuses on planning for and managing relationships within strategic accounts. Using Miller Heiman Group’s Gold Sheet analysis and strategy, LAMP® teaches organizations how to build actionable account management plans that ensure success for both sellers and their customers.

Course: Negotiation Strategies for Win-Win

English Program

If you like to have what you want. 
Negotiate to Win is a complete tactical guide to the information and interpersonal tools you need to become a master negotiator. 

Course: 6 Tools to Manager Sales Force

English Program

To develop Sales Leader or Sales Manage to understand modern sales management tools to manage their team to achieve sales target.

Course: The Super Manager

English Program

Become effective manager by using effective tools to manage their team to work effectively.

Course: The Power of Persuasion for Advance Negotiation

English Program

Effective communication to interact with the other person. You will get what you want by use art and science to persuade the other person. 

Course: 8 Steps of Professional Selling Skills

English Program

If you scare to sell or you like to increase opportunities to sell more. You need effective tools to help you and your team to achieve sales target. This selling program will make you to confident to approach prospect and get an order in every selling time.

Course: Effective Presentation for Success

English Program

If you are not dare enough to stand and present to audience. Don’t expect to be leader. It’s meant that you will miss opportunity to grow in your career. Then this presentation program will help you to confident to present and make audience to impress in every presentation.

Course: Effective Communication

English Program

Foundation to interact with people in organization is communication. You will surprise most communication in organization is not effective enough. Then work is not move on. There are a lot of conflict in working. Effective communication will help you to understand the process for effective communication.

Course: Business Strategic Planning for Excellent Performance

English Program

Nowadays are high competition in business world. Then company need to have clear direction to operate. Business Strategic Program will help you to understand effective tools to set up your own strategy to build up your successful in company.

Course: Change and Conflict Management

English Program

Change is a part of life but people always worried about change. There are conflicts after change. If you can change and reduce conflict in your organization. Your company will grow continually. Then This program will help you to understand process of change and reduce any conflict after change.

Course: Think out of the Box

English Program

The process of thinking to lead you to think out of the box. This program will help you to have creative thinking and let you have tools to think out of the box.

Course: Key Account Management

 English Program

Majority account always make high profit to company. Then we need to understand how to build up relation and how to manage majority customer to become effective customer for company.

Course: System Thinking

 English Program

To manage organization, we need to understand over all of process. This program will help you to analyze the right process and reduce bottle neck to get high performance in the way of system thinking. 

Course: Dynamic Leadership 4.0

English Program

To lead, however, is to inspire, to influence, and to motivate team. Effective Leader inspire others to pursue excellence, to extend themselves and to go beyond their perform job requirements by generating creative ideas.  “The Leadership 4.0 are people act as leaders who do the right thing.”

StepPlus Training :
What we do

ด้วยกระบวนการในการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานระดับสากล และประสบการณ์ตรงของนักวิชาการ ที่มีความชำนาญ ในสาขานั้น ๆ ทำให้ สมาชิก เข้าใจ และสามารถประยุกต์เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง และนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

k

Business Research / การวิจัยทางธุรกิจ

ครอบคลุมการวิจัย ในทุกด้าน เช่นการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานภายในองค์กร การสำรวจตลาด หรือการตรวจเช็คความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ ด้วยทีมงานนักวิจัยมืออาชีพ และเครื่องมือที่ผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คความเที่ยงตรงในการสำรวจ

Business Training / อบรม สัมมนา

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Business Coaching / โค้ชทางธุรกิจ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Business Strategy / การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Business Consultant / ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

Psychology Assessment / การสำรวจทางจิตวิทยา

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text.

“หลักสูตร Negotiation Strategies for Win Win เรียนได้ความรู้ สนุกและเข้าใจง่าย…ส่วนใหญ่จะเน้นปฏิบัติใช้ทักษะจากการปฏิบัติ…เพราะไม่มีใคร Born to be ทุกอย่างต้องฝึกฝน…การเจรจาต่อรองก็เช่นเดียวกันครับ…อย่าเสียดายกับการลงทุนทางการศึกษาและพัฒนาตน…เพราะนั่นคือจุดเปลี่ยน…ขอบคุณอาจารย์มากครับ”

Manthep Maneewong

คณะผู้บริหาร

World Class Business Knowledge Solution :

เราคือ “มืออาชีพ” ในการสร้าง “ฅน”

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ทุกครั้งที่มีวิกฤต ย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ..ทุกครั้งที่มีโอกาส จะมีกี่คนที่คว้าโอกาสมาได้..สะสมความรู้เท่านั้น ที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันโอกาสที่เข้ามา..

อ.สุวรรณ สุขประเสริฐ

คำว่า “โอกาส” มีในทุกคน ขึ้นอยู่กับใครจะมองออก และคว้าสิ่งดี ดี นั้นไว้ได้ การเพิ่มมุมมองของผู้มีประสบการณ์จะทำให้การเดินทางนั้นประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเย็น

ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาท์

ผมเป็นคนให้โอกาสกับตนเองเสมอ เส้นทางที่ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ ก็คือเส้นทางที่ผมให้โอกาสกับตนเอง เปิดมุมมองเพื่อสร้างโอกาส และ ให้โอกาสกับตนเอง เท่าที่ทำได้ แล้วความสำเร็จจะเป็นของทุกคนบนโลกใบนี้..

Generating New Ideas. Solving Big Problems

เรียนรู้ ออนไลน์กับ เทคนิคดี ๆ 

บทความ ความรู้

หลัก 3 ข้อทางรอด “ผู้จัดการ” บริษัท

ใครที่เป็นผู้จัดการหรือกำลังเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ทางรอดของ “ผู้จัดการ” ในยุคนี้เป็นเช่นไร “จะอยู่หรือไป” “จะตายหรือเกิดใหม่” เพราะมีผู้จัดการยุคเก่า ๆ  จำนวนมากที่ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง มีรายได้มากมาย และหลายคนยังทำงานอยู่ในองค์กรต่าง ๆ...

10 พฤติกรรม ว่าคุณเป็น “ผู้จัดการ” ยอดแย่หรือไม่

ผู้จัดการหลายคน ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการ เพราะการทำงานอยู่กับบริษัทมานาน จึงได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้จัดการ ผู้จัดการที่ได้รับการเลื่อนขั้น ส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับตำแหน่ง ผู้จัดการที่ตนเองได้รับมา เพราะส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเองมีความสามารถที่ดีมาก...

นักศึกษาแพทย์ศิริราชปี 1 เจ๋ง ทำแอปจิตอาสา

นักศึกษาแพทย์ศิริราชปี 1 เจ๋ง ทำแอปจิตอาสา: นักศึกษามหิดลสุดคึกคักร่วมประกวดโชว์ไอเดียสร้างนวัตกรรมใหม่ให้โลกเปลี่ยน ในโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน หรือ Innovation for Campus Sustainability 2019...

ลูกค้าบางส่วน ที่ใช้บริการ

Let’s Start To Talk Now
Say Hello!

ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม หรือ ข้อเสนอแนะ
กรุณากรอก ข้อความข้างล่าง  ทีมงาน StepPlus Training จะติดต่อกลับโดยด่วน.